My100 logo trilogická synergie Laura Ježová

my 100 rozvíjení 24/7 ŽIVOTNÍ síly lehkosti a radosti, VÝŽIVA OSOBNOSTI, uvolnění

nádherný vnitřní pocit,
život, který cítím i vidím, slyším, ochutnávám, vnímám, žiji… 

 

on-line služba na míru Balantér®  24/7

– osobní záměr Fungující životní realizace, načasování, soulad souznění

 

“Pokud chcete ovládnout umění ladit a rozvíjet své životní schopnosti, možnosti a talenty, osobní životní sílu, zacházení se svou energií, Laura je ten, kdo toto umění umí předat jedinečným způsobem 24/7. Krása souznění a souzvuku, soulad, který hladí zevnitř, dokonalá harmonie, božský pocit, síla lidství.

– Marie, maminka Laury, autorky “my 100”

Co je Balantér® 24/7 ?

Balantér® je „živá voda“ v nás.

Rozvíjíme

 • Autentickou energii 
 • Životní sílu 
 • Podstatu lidství
 • Harmonii života
 • Celoživotní kondici
 • Psychickou odolnost
 • Myšlenkový mír a klid
 • Soulad a souznění s životem
 • Pěkný osobní pocit, krásu vnitřního života

Když si otevřeme svou lahvičku souladu Balantér®, nebo přivoníme ke svému fyziobioparfému, stává se naším „KAMARÁDEM 24/7″, objevujeme vnitřní dynamiku vztahu se sebou, svůj rytmus, tempo, načasování, jedinečnou sílu rozhodování, svobodu autonomity a vůle, fyziologii klidu a míru, osobní životní  realizaci.

Umožňuje rozvíjet životní inteligenci, naši moudrost a znalost, uvědomování, celistvý pohled na věc, schopnost poznat a porozumět našim jedinečným způsobem pravému významu životních kvalit BEZPEČÍ, ČISTÉ MYSLI, FYZIOLOGICKÉMU KLIDU A MENTÁLNÍMU MÍRU. DŮVĚŘE na základě znalosti a poznání, NE slepé VÍRY, DOMNĚNEK, kdy něčemu věříme, ale nemáme ZNALOST/ VĚDĚNÍ/ VĚDOMÍ

„Život píše svůj příběh a pohled každého z nás je jedinečný, stejně jako každý člověk, kterého jsem ve svém životě potkala, vetkal své hodnoty a já jsem vetkala ty své, abychom vytvářeli autentický obraz, který nás vzájemně spojuje. Pár autentických vláken a životních nitek s vámi mohu nyní sdílet a nechat znít jedinečnou hudbu-vaše sny, žít kvalitní a šťastný život, nechat svou jiskru hořet a jít dopředu vždy teď a opět teď, žít svou sílu a krásu osobního lidství 24/7.“ 

 

Laura Ježová, specialista na fungující ŽIVOTNÍ REALIZACi a SÍLU, celoživotní kondici, osobní management, autorka a mentorka „my 100“

 

„Kdo je pro mne Laura? Milá, jemná duše, je to báječný človíček, který našel pochopení, kdo je a kam směřuje. Je sluncem, které září pro všechny kolem. I když jako člověk má své osudové trampoty, vždy nabere znovu sílu Božího ducha. Má v sobě silný entusiasmus pomáhat druhým být sami sebou a žít také vnitřně šťastný život. A to nás sbližuje.

– Ludmila Čermáková, podnikající maminka jedné dcery a babička dvou vnuček

„Laura mýma očima je velmi skromná, milá a cílevědomá. Když si vytýčí cíl, vždy se ho snaží zrealizovat. Je to přitom máma dvou dcer, které sama velmi dobře vychovala a v dospělosti jim dala volnou ruku. My jsme se seznámily asi před 20 lety a hned mezi námi vzniklo hluboké přátelství. Bydlela v našem domě a měla nějaké rodinné problémy a já ji nabídla pomoc. Pak během let jsem potřebovala zase já pomoc a byla tady Laura. Její hlas, má ho velmi příjemný, a pomoc mi velmi pomáhaly. I když se přestěhovala do Prahy, vazba mezi námi se nepřetrhla. Kdyby bylo takových žen více, byl by ráj na zemi. Nikdy si na nic neztěžovala a vždy věci řešila po svém. Vážím si její poctivosti a ochoty pomáhat druhým. Tak vidím Lauru já a jsem ráda, že jsme se potkaly. Děkuji za to.“

– Ludmila Ščotková, maminka dvou synů a babička čtyř vnoučat

„Kdo je Laura mýma očima? Laura je člověk, který mi pomohl setkat se sama se sebou. Dlouho jsem v sobě nosila pocity, které jsem v této společnosti neuměla usadit na místo. Pořád mi přišlo, že to, co cítím a chci žít, tady nikdo nezná, nikam to nezapadá. Laura mi pomohla pochopit, že to, co cítím, je opravdové, není to žádný bláznivý výmysl, a umožnila mi tyto pocity (lépe spíše stavy, hodnoty) sdílet, protože chápe. Byl to pro mě první člověk, který mě chápal. Když o něčem mluví, tam uvnitř mě, mám často jasno, mám pocit, že vím, o čem mluví. Sama bych to tak říct neuměla. Je to jako kdyby Laura tím, že mluví, oprašovala věci, které jsou moje, mám je uvnitř, ale ležely někde dlouho zastrčené. Chtěla jsem je již mockrát přivést k životu, ale nevěděla jsem v kontextu dnešní společnosti jak. Prostě je člověk, který mi pomohl se poznat, identifikovat, začít se cítit, být si vědoma toho, že jsem. A přestat si říkat, že jsem asi, švihlá. Je pro mě zkrátka důkazem, že jsem normální a hodnotná. Byla jsem dřív ztracená a hodně jsem tápala. To mi Lauřina existence a její kvality pomohly změnit. Umí se rozhodnout. Je laskavý člověk s velmi příjemným hlasem. Je pro mě takový malý velký zázrak, protože ten pocit domova, bezpečí, důvěry a síly, co umí za tak krátkou chvíli zprostředkovat, je neuvěřitelný. Je člověk, kterého neumím zařadit do sekce kamarádka, přítelkyně, terapeutka…. Jediné, co vím, že si jí a jejích kvalit velmi vážím a jsem vděčná životu za to, že je zde na planetě někdo, kdo má tak pozitivní vliv a vyzařování. Své propojení s Laurou vnímám spíše asi jako spřízněnou duši. Je to velmi intimní a intenzivní.“

– Kamila Votrubová, pracující maminka dvou dcer

 

my 100

Synergická Trilogie®, co to je ? 

Pokud si uvědomíme fyzikální, chemickou a biologickou podstatu existence života, také naší lidské existence a fyziologii fungování organismu, tak zde máme složitý komplex fyziologický biomechanismu osobnosti, který jsem nazvala Synergická Trilogie® = energie + její informace + naše fyziologie těla.
Jsme svou podstatou energoinformační pole, projevující se ve fyzické rovině určitou strukturou, které funguje podle fyzikálních zákonů, má biochemické složení a přeměňuje se podle přesně daných zákonitostí koloběhu života. Běh života naší osobnosti jsem nazvala Trilogická synergie® = chemické + fyzikální + biologické procesy a zákonitosti, ve kterých náš MECHANISMUS OSOBNOSTI FUNGUJE s matenatickou přesností, načasováním. Pokud máme svůj osobnostní mechanismus fyziologicky vyladěný tak, jak má být, cítíme se hezky. Chápeme běh života tak, jak ve své podstatě funguje, životní události a překážky nám nezpůsobují stres, který nám škodí, ale aktivuje se v nás tvůrčí síla, která nás vede vpřed. Žijeme život, který nás naplňuje a dává nám smysl, i když život přináší v různých fázích života, různě náročné chvíle a období, cítíme tíhu, jsme ve vnitřním klidu a míru, naše mysl je čistá, můžeme se rozhodovat bez mentální zátěže. Svou autentickou energii přeměňujeme regeneračně a ne degeneračně, ROZVÍJÍME CELOŽIVOTNÍ KONDICI, vnitřní jistotu a své jedinečné možnosti, schopnosti a talenty, které jsou nám vlastní, máme v nich svou sílu a energii, rozvíjíme rovnovážnou spolupráci mozkových hemisfér a činnost mozku i nová spojení.
Laura Ježová, autorka

VITALIZACE a REGENERACE životní energie,
psychická a energetická VÝŽIVA osobnosti,
životní rozvíjení SOULADU

Mých 100% je o koncentraci a nasměrování mysli směrem, který nás vylaďuje 24/7 a je v něm realizační zdroj celoživotní energie, harmonie s životem. Vyvíjíme si silnou a harmonickou osobnost 24/celý svůj život. Život nás více a více baví, dává smysl. Služba „My 100“ je o projasnění a odlehčení mysli a způsobu přemýšlení, kterým se zatěžujeme sami, a nasměrování mysli tam, kde nám plyne v našich každodenních činnostech energie. Regenerujeme místo degenerace, narůstá nám životní síla a daří se nám realizace. Cítíme se hezky. Rozšiřujeme si vědomí života v nás.

 • Koncentrace a nasměrování mysli
 • Realizační zdroj energie
 • Radost ze života
 • Odlehčení mysli
 • Energetická revitalizace
 • Posílení životní síly
 • Pocit pohody

Kontakt

„Máte-li zájem registrovat termín našeho propojení, neváhejte mě kontaktovat. Jsem zde, abych pro vás zkomponovala principy a zákonitosti životního fungování tak, aby Vaše osobní síla souladu byla přímo na míru Vaší osobnosti a zažívali jste sílu a harmonii své autentické životní energie, pocítili a vnímali sebe a osobní sílu, která otevírá vaše schopnosti, talenty a jedinečné možnosti 24/7, nese tak krok za krokem vědomí, co je pro Vás a Vám vlastní, život vás těšil a ROZVÍJELI jste ŽIVOTNÍ „drive“ radosti, lehkosti, naplnění, SPOKOJENOSTI.“

Laura Ježová, specialista na fungující ŽIVOTNÍ REALIZACi a SÍLU, celoživotní kondici, osobní management, mentorka a autorka „my 100“

Translate »